Linné hade många kontakter...


Välkomna till Linnés Sävja och dess lummiga gårdstun till sommarcafé

och vid egen fest eller konferens:

Carl von Linnés väg 5,  75756 Uppsala   

Tel:  070-5169095                             

Email: info@campuslinne.se


Boel Larsson               har caféet/bokningar till festen  073-6122700

Hans-Björn Eriksson  fösöker att sköta resten             070-5169095  

Pastor Frid                   utför bröllop, dop och jorddragning


Karta: Hitta till oss!


Campus Linne - Carl von Linnés väg 3 - 75756 Uppsala